Ako si vybrať disk

 
 
Poznajte váš disk pred nákupom

Pred kúpou disku musíte mať na pamäti jedno základné pravidlo –  pri cestnej kontrole sa uznávajú len certifikované disky kompatibilné s Vašim autom.

Preto by ste mali pred nákupom zvážiť nasledovné body:

  • Skontrolujte, či sú technické údaje disku kompatibilné s Vašim vozidlom.
  • Skontrolujte, či je k dispozícii TÜV schválenie, GOP (Všeobecné povolenie na prevádzku) alebo ECE certifikát pre Vaše auto.
  • Skontrolujte kompatibilitu diskov a TPMS snímačov

 

Konštrukcia hliníkového disku

označenie disku:  napr.: 7,5Jx17H2

A: 7,5....šírka (šírka disku)
B: J…....typ pätky disku
C: 17.....priemer disku
D: H2....dvojitý hump
E: rozteč/počet otvorov
F: priemer stredového otvoru 
G: otvor pre ventil
H: ET
              
 
Vysvetlivky k Individuálnym označeniam 

Šírka disku (A)
Je vnútorná vzdialenosť medzi dvoma okrajmi disku. Šírka disku taktiež predstavuje nominálnu šírku disku.

Rozteč/počet otvorov (E)
Definuje priemer alebo počet montážnych otvorov na náboji príslušného vozidla.

Priemer stredového otvoru (F)
Pre zvýšenie flexibility diskov sa používajú vymedzovacie krúžky, ktoré umožňujú upraviť priemer stredového otvoru tak, že disk je vhodný pre viacero vozidiel (základný systém krúžkov). 


ET (H)
Označuje vzdialenosť medzi dosadacou plochou disku a pomyselnou stredovou osou. Toto meranie je veľmi dôležité, pretože určuje polohu disku vo vozidle (jeho vysunutie).


Hump (D)
Zabraňujú zosunutie pneumatiky z disku v dôsledku bočných síl (napr. v zákrutách) a následnému náhlemu poklesu tlaku v pneumatikách. Je možné vybrať si z viacerých dizajnov.
 
 
Žiadne kompromisy ohľadom bezpečnosti
 
Bezchybná interakcia všetkých komponentov auta, diskov a pneumatík zabezpečuje, že Vaša jazda je bezpečná a plynulá. Kvôli rôznym požiadavkám od rôznych výrobcov a komplexnosti tejto témy, dovoľte nám objasniť niektoré pojmy nižšie.
 
 
Čo znamená TÜV?
 
TÜV certifikát: schvaľovanie tuningových dielov sa štandardne vykonáva cez TÜV certifikáciu. TÜV certifikát špecifikuje správnu montáž konkrétneho komponentu ako aj požiadavky a inštrukcie pre výrobcov. Pre komponenty s TÜV certifikátom je povinné mať príslušné vozidlo skontrolované v kontrolnom zariadení (servise) schválenom TÜV, takže správna montáž ako aj všetky zmeny môžu byť kvalifikovane posúdené a zaznamenané.
Individuálne schválenie vozidla: Ak došlo k neoprávneným zmenám vo vozidle alebo ak boli namontované časti, ktoré nemajú vyššie uvedené osvedčenie, budete musieť požiadať o individuálne schválenie vozidla. Test TÜV potrebný pre takéto zmeny je zvyčajne zdĺhavý a nákladný.
 
Čo je ECE disk?

ECE je Európska hospodárska komisia, ktorá je pod správnym vedením ústredia Organizácie spojených národov.
Technicky disk ECE zodpovedá disku OE (originálne vybavenie). To znamená, že v podstate ET a typ stredového otvoru je identický s OE diskom. ECE disk sa môže líšiť od OE disku len dizajnom. 
Ak je náhradný disk technicky identický s OE diskom, môžete požiadať o ECE číslo pre príslušný disk. Po udelení čísla bude v 47 štátoch príslušný disk vyňatý z povinnej registrácie a povinnosti mať typové schválenie. Použitie disku ECE je zahrnuté v homologizácii vozidla. 
ECE disk je označený schvaľovacou značkou a schvaľovacím číslom, ktoré musí byť vyrazené na disku. Medzinárodná schvaľovacia značka pozostáva z kruhu, v ktorom je písmeno "E", za ktorým nasleduje rozlišovacie číslo krajiny, ktorá schválenie udelila. 
Týmto spôsobom je ECE disk možné použiť rovnako ako originálne príslušenstvo.